Het Probleem

Kinderen sterven door diarree
Je zou het vanuit onze omgeving niet verwachten, diarree is voor ons een ongemak en vaak na een paar dagen alweer verholpen maar in de verkeerde omstandigheden wordt diarree dodelijk.
In de Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië is het één van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen van 5 jaar en jonger. Elk jaar sterven 800.000 kinderen aan diarree, dat zijn omgerekend elke dag zo’n 2.200 kinderen, vergelijk het met 70 volle schoolklassen per dag. Vaak is diarree het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en gebrek aan kennis over de consequenties van slechte hygiëne op de gezondheid, zeker bij jonge kinderen.

Besmettelijk
Diarree ontstaat door een bacteriële infectie, die vaak erg besmettelijk is. Bijna de helft van de schoolgaande kinderen bijvoorbeeld heeft de infectie opgelopen op school. Daarna is de kans groot dat ze ook buiten school jonge kinderen besmetten. Wanneer een aantal mensen eenmaal diarree hebben krijgen er vaak meer mensen last van, dat is bij ons ook zo maar onder de verkeerde omstandigheden gaat de verspreiding nog sneller, zeker als de ziekte niet snel gestopt wordt.

Vervuild drinkwater
Schoon drinkwater is niet overal voldoende beschikbaar. Het drinken van vervuild water is een belangrijke oorzaak van diarree. Net zoals het eten van voedsel dat is bereid met vervuild water of met ongewassen handen.

Gebrek aan toiletten
Door gebrek aan toiletten in Afrika en Azië doen mensen hun behoefte vaak in struiken of in de buurt van riviertjes. Deze raken vervuild en besmet waardoor infecties zich snel verspreiden. Mensen kunnen ook hun handen niet wassen waardoor besmetting zich snel verspreid.

Geen informatie
Mensen zijn vaak ook onwetend en realiseren zich niet hoe ze hygiëne kunnen verbeteren en infecties kunnen voorkomen. Goede informatie is ook essentieel in het bestrijden van verspreiding van infecties en diarree. Alleen al handen wassen na het toilet en voor het eten halveert het aantal sterfgevallen!
Daarnaast ontbreekt er ook kennis hoe te handelen als kinderen diarree hebben. Zo is het bijvoorbeeld van levensbelang dat een ziek kind goed blijft drinken om uitdroging tegen te gaan, uiteraard bij voorkeur met schoon drinkwater.

Latrines
Een van de oplossingen is het bouwen van latrines. Hierdoor kan eenvoudig een bron van besmetting (ontlasting) worden omgezet in bemesting. Een latrines is een afgedekt gat in de grond, dat uitmondt in een diepe put. Als de put vol is plant men er een boom in die groeit op een geweldig bemest stuk grond. In combinatie met informatie is het realiseren van latrines een goedkope en effectieve actie. Ze zijn immers erg goedkoop in aanschaf en eenvoudig te realiseren of te plaatsen.